About This Project

Gud kommer att vidta extraordinära åtgärder för att fullborda sin frälsningsplan och han vill ha med dig! Ove Marcelind predikar utifrån Jona.

Date

september 05, 2019

Category
15-30min, Ove Marcelind, Predikningar