About This Project

Jesus kallas både socialist och profet, men här tar Per-Arne Imsen upp fem punkter från Bibeln som bevisar Jesu gudom.

Date

november 26, 2019

Category
15-30min, Per-Arne Imsen, Predikningar